İleka`da Kariyer

İleka ’da yapılan performans değerlendirmelerinde, yaptığı görevden daha etkin bir görevde kullanılabilecek çalışanlar, ilgili görevlere hazırlanır ve gerektiğinde dışarıdan personel arama yoluna gidilmeden yetişmiş olan personel, yeni görevine atanır. Bu yolla çalışanların motivasyonu ve kuruma aidiyeti artırılır. Çalışanlar için belirlenecek yeni görev ve sorumluluklarda en önemli şey kişilerin gelişebilmeleri için farklı faaliyet alanlarında deneyim kazanmaları gereğidir. Bu nedenle kuruluşta sistemli olarak rotasyon gerçekleştirilir.
“Sevdiğin bir işi meslek edinirsen, hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın.  -Konfüçyus”
TrueSight