İnsan Kaynağına Bakış Açımız

İleka 'nın vizyon, misyon ve kalite politikalarına paralel olarak hizmet kalitesini sürekli yükseltebilmesi, ancak sürekli gelişimi ve değişimi benimsemiş; kendisini her alanda yetiştiren ve gelişime açık çalışanlar ile mümkün olabilecektir.

İleka ’da, kurumsal hedeflere, çalışan memnuniyetinin sağlanması ile ulaşılabileceğinin bilinci içerisinde; çalışma ortamına ve şartlarına ilişkin iyileştirmeler yapılmakta ve kurum hedefleri ile paralelleşen bireysel hedeflere ulaşabilmesi adına çalışanlara tam destek verilmektedir.

Ana hedefimiz;

- Yüksek motivasyonlu,
- Yaratıcılığını arttırmayı ve sürekli başarılı olmayı hedefleyen,
- İşinde disiplinli, planlı ve titiz,
- Sorun odaklı değil; çözüm odaklı,
- Yetki kullanan ve sorumluluk alan,
- İşi ile ilgili gelişmeleri takip eden,
- İşini ve kendisini sürekli geliştiren çalışanları için uygun şartları ve fırsatları yaratmaktır.

TrueSight